Vi levererar IT med kundens verksamhet i fokus

Underhåll och övervakning

En stor del av underhåll består av att se till att operativsystem och programvaror är uppdaterade med senaste uppdateringar för att säkerställa säkerhet och funktionalitet. Vi kan bevaka och implementera uppdateringar antingen via automatik eller manuellt. Vi hjälper också till att bevaka och effektivisera programlicenser så att man alltid har rätt antal och inte betalar för fler än man använder.
Övervakning
Vi har system för att kontrollera status på PC, servrar, nätverk och programvaror. Vid driftstörningar utför vi felsökning och reparation antingen på plats hos kund eller på distans via en kommunikationslänk. Våra kunder är anslutna till vår övervakning via en fast kommunikationslänk som antingen går via en direkt LAN till LAN länk eller via en VPN tunnel över Internet.