Vi levererar IT med kundens verksamhet i fokus

Miljöpolicy

ArcIT Group AB skall sträva efter att minimera den egna verksamhetens påverkan på den yttre miljön och att anpassa denna verksamhet till ett uthålligt utnyttjande av naturresurserna. Tillämplig miljölagstiftning samt myndigheters krav och föreskrifter på miljöområdet skall följas. I miljöarbetet skall ingå att förebygga miljöföroreningar och att ständigt förbättra verksamheten med avseende på dess miljöaspekter. Känslan av ansvar för miljön ska befordras hos vår personal så att miljöarbetet blir en naturlig del av den dagliga verksamheten. Genom att ständigt ha en öppen dialog med våra leverantörer och kunder ska vi verka för att reducera våra produkters miljö-påverkan.