Vi levererar IT med kundens verksamhet i fokus

Kvalitetspolicy

Vi ska för våra kunder tillhandahålla rätt kvalitet på produkter, hög och snabb service samt i alla stycken ett trevligt bemötande samt vara ärliga och pålitliga i vårt affärsuppträdande. Skapa långsiktiga relationer med våra kunder, leverantörer och personal. Hålla våra löften om leverans-säkerhet. Vi ska dessutom vara flexibla och anpassa oss efter kunders behov samtidigt ska vi alltid upprätthålla en god image för vårt företag. Ständig utveckling av vårt arbetssätt är en förutsättning för att vi ska klara vår framtida konkurrenskraft. För att verksamheten skall ha rätt inriktning måste vi förstå våra kunders krav och förväntningar och uppfylla dessa. Endast då blir vi ett förstahandsval för nuvarande och framtida kunder. Kvalitetsfrågor är en integrerad del av den dagliga verksamheten i hela företaget. Vi tillvaratar medarbetarnas kunskap, kompetens och erfarenheter så att alla känner glädje, motivation och delaktighet i kvalitetsarbetet.